Programe Acreditate ME

Scopul programului:

Inovarea competenţelor de proiectare, implementare și evaluare a strategiilor de predare –  învățare prin utilizarea metodelor și procedeelor ce integrează TIC.

Acreditat prin OME nr.4305 / din 23.05.2023

Modulele programului:

Modulul 1:  Învățarea centrată pe competențe  în sistem blended – learning.

 • E-learning și blended  learning,  caracteristici generale și aplicabilitate,
 • Tehnici de învățare eficientă,
 • Tehnici de memorare,
 • Stiluri de învățare specifice e-learningului  – autodirijată și   prin cooperare.

Modulul 2: Strategii de predare integrate pentru activitățile didactice desfășurate în sistem blended learning.

 • Medii electronice de învățare – Instrumente IT de tip Open sources utilizate în învățare: e-mail, instant messenger, forumul,motoare de cautare, platforme educaționale,
 • Organizarea cursurilor on-line – stabilirea mediului, instrumentelor, modului de participare a cursantilor, reguli de participare, modul de desfasurare (alegerea temei, probleme tehnice, didactice)
 • Soluții educaționale oferite de e-learning– proiectarea, alegerea și implementarea softurilor educaționale în procesul de învățare,
 • Transdisciplinaritate, interdisciplinaritate și pluridisciplinaritate în activitățile didactice desfășurate în sistem blended,
 • Managementul conținuturilor în spațiul virtual.

Modulul 3: Metode și instrumente de evaluare în sistem blended – learning.

 • Particularități ale demersului evaluativ în modernizarea procesului de predare-învățare.
 • Tipuri și instrumente de evaluare aplicabile în activitățile didactice tip blended – learning.
 • Evaluarea competențelor în situații didactice complexe

Programul oferă absolventului un număr de 30 de credite

Durata cursului: 120

60 de ore în format sincron și 60 de ore în format asincron.

Activitate individuala 50 %

 • Participare curs
  lei 450
  • Taxa de participare va fi achitata cu OP conform coordonatelor bancare transmise pe email pana la inceperea cursului. Taxa se poate achita si din bugetul de formare al unitatii de invatamant, in baza solicitarii cursantilor

Completarea formularului de inscriere si transmiterea lui catre  ANMEDEP echivaleaza cu acceptarea conditiilor de inscriere si plata.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0745621310, e-mail: anmedepn@gmail.com