Despre noi

Asociația Natională a Mentorilor de Dezvoltare Profesională este o organizație non-guvernamentală, infiintata in 2007, cu sediul social în Piatra Neamț.

 

Constituită  ca forum al ideilor novatoare in domeniul formarii si dezvoltarii profesionale initiale si continue, ca promotor al progresului si ca demultiplicator de bune practici, activitățile desfășurate în cadrul  asociației  se referă în esență la:

Business Finance, accounting, contract, advisor investment consulting marketing plan for the company with using tablet and computer technology in analysis. (Business Finance, accounting, contract, advisor investment consulting marketing plan for the c
  1. Organizarea de cursuri de pregatire si de formare profesionala initiala si continua a adultilor, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice asupra problemelor legate de educatie si instructie, potrivit legii. Sustinerea activitatilor de dezvoltare profesionala, de perfectionare continua a cadrelor didactice si a altor categorii profesionale.
  2. Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri,programe informatice si alte materiale informative prorpii, precum si in colaborare cu reviste de specialitate.
  3. Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectarii drepturilor omului legat de cariera profesionala, piata muncii, drepturile angajatului, dezvoltarii constiintei civice precum si în alte domenii de interes general ce privesc viata publica. Recunoasterea si apararea drepturilor mentorilor de dezvoltare profesionala (de ex. plata corespunzatoare, locul si rolul lor in sistemul formarii adultilor din Romania).
  4. Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate. Sensibilizarea factorilor de decizie in legatura cu necesitatea calificarii,prin cursuri de pregatire, a viitorilor mentori,care asigura prin munca lor calitatea pregatirii profesionale a viitoarelor generatii.

5.  Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii. Aplicarea de proiecte  locale, regionale, nationale si europene in domeniul activitatii de mentorat pentru dezvoltare profesionala in Romania.

Din 2017, dată la care asociatia  si-a schimbat structura de conducere, activitatea asociatiei se  concentrează  pe realizarea următoarele activități:

  • acreditarea programelor de formare pentru personalul din învățământul preuniversitar,
  • realizarea unor programe de formare in-hause,
  • dezvoltarea unei platforme  dedicate realizării programelor de formare și  consultanței,
  • constituirea unei echipe de experti care să desfăsoare activitatile stabilite prin statut,
  • initierea si consolidarea relatiilor cu alte asociatii