Programe De Mentorat

Cursurile dedicate didacticii digitale determină  profesorii să aibă curajul experimentelor didactice noi pentru a motiva potenţialul inovator al tinerilor.

La iniţiativa MEN, în ultimii  ani inspectoratele școlare județene, promovează conceptul de Resurse Educaționale Deschise ca răspuns la finalităţile stabilite prin strategia naţională din Agenda Digitală a României – privind utilizarea TIC în cadrul procesului de învățare (resurse educaționale deschise/RED şi Web 2.0), agendă elaborată în acord cu directivele Comisiei Europene.

Plecând de la aceste argumente – necesitatea îmbogăţirii competenţelor educatorilor în arta de a preda cu TIC şi promovarea RED, cursul „Crearea resurselor educaţionale deschise – conţinut interactiv necesar şi util procesului didactic” a fost gândit şi elaborat de educatori, pentru educatori, aşa încât, să combine cele mai bune practici pedagogice cu puterea TIC, în scopul facilitării înţelegerii şi învăţării conţinuturilor predate.

Cursul este structurat în trei părți:

 • prezentarea unor platforme virtuale şi a setului de instrumente digitale oferit pentru crearea de exerciţii interactive, simultan cu evaluarea eficienţei utilizării lor în diferite momente şi contexte ale procesului didactic,
 • realizarea practică a exercițiilor interactive personalizate conform aşteptărilor şi nevoilor de învăţare ale colectivelor de elevi,
 • reflecţii privind analiza comparativă a beneficiilor și dezavantajelor utilizării exercițiilor cu conţinuturi intractive, în abordarea mixtă tradiţional-modern a demersului didactic.

 

Modulul 1Conţinut interactiv pentru predare-învăţare cu aplicaţii LearningApps,

Modulul 2Utilizarea aplicaţiilor interactive H5P pentru predare-învăţare,

Modulul 3Informare privind utilizarea altor platforme cu aplicaţi interactive în procesul didactic,

Activitate independentă – platforme LearningApps,  Wordwall, Padlet,

Evaluare.

Programul se desfășoară on-line, pe Google classroom.

Durata cursului: 30 ore

 • Participare curs
  lei 75
  • Taxa de participare va fi achitata cu OP conform coordonatelor bancare transmise pe email pana la inceperea cursului. Taxa se poate achita si din bugetul de formare al unitatii de invatamant, in baza solicitarii cursantilor

Completarea formularului de inscriere si transmiterea lui catre  ANMEDEP echivaleaza cu acceptarea conditiilor de inscriere si plata.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0745621310, e-mail: asociatiamentorilor@yahoo.com

Cursurile dedicate didacticii digitale determină  profesorii să aibă curajul experimentelor didactice noi pentru a motiva potenţialul inovator al tinerilor.

Programul se desfășoară on-line, pe Google classroom.

Durata cursului: 30 ore

 • Participare curs
  lei 75
  • Taxa de participare va fi achitata cu OP conform coordonatelor bancare transmise pe email pana la inceperea cursului. Taxa se poate achita si din bugetul de formare al unitatii de invatamant, in baza solicitarii cursantilor

Completarea formularului de inscriere si transmiterea lui catre  ANMEDEP echivaleaza cu acceptarea conditiilor de inscriere si plata.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0745621310, e-mail: asociatiamentorilor@yahoo.com