Programe Acreditate MEC

Stimate cadre didactice,

Asociația Națională a Mentorilor de Dezvoltare Profesională– furnizor de formare profesionala continuă  va invita sa participati la programul de formare continua,  acreditat prin OMEN nr. 3904/ 05.06.2018.

Modalitatea de desfasurare: online (din care 49 ore in sistem online meeting / sincron audio-video)

Atestarea formarii: absolvirea cursului se certifica prin emiterea unui atestat de formare continua a personalului didactic cu 20 credite profesionale transferabile (CPT).

Documente necesare inscriere:

  • adeverinta de la scoala;
  • copie xerox dupa CI;
  • copie xerox diploma de licenta;

in cazul schimbarii numelui

  • copie xerox certificat de nastere;
  • copie xeorix certificat de casatorie.

Toate aceste documente se vor transmite online.

Pentru a va inscrie la programul de formare va rugam sa completati datele de mai jos si sa transmiteti formularul.

Numar credite transferabile: 20

Durata cursului: 83 + 4 ore evaluare finala

Lucru pe platformă, on line 50%

Activitate individuala 50 %

  • Participare curs
    lei 350
    • Taxa de participare va fi achitata cu OP conform coordonatelor bancare transmise pe email pana la inceperea cursului. Taxa se poate achita si din bugetul de formare al unitatii de invatamant, in baza solicitarii cursantilor

Completarea formularului de inscriere si transmiterea lui catre  ANMEDEP echivaleaza cu acceptarea conditiilor de inscriere si plata.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0745621310, e-mail: asociatiamentorilor@yahoo.com